Ny sæson:

Sæson start: 1. september 2021

Efterårsferie: 18. – 24. oktober 2021 (begge dage incl.)

Juleferie: 18. december 2021 – 2. januar 2022 (begge dage incl.)

Vinterferie: 21. – 27. februar 2022 (begge dage incl.)

Påskeferie: 11. april – 18. april 2022 (begge dage incl.)

Forårsopvisning: 10. april 2022

Awardaften: 10. juni 2022


Tilmelding på www.greve-gymnastik.dk er efter “først til mølle” princippet. Betaling foretages ved tilmelding.  Har du spørgsmål kan du sende en mail ved at Klik her.
Der kan i løbet af sæsonen forekomme aflysninger. Aflysningerne vil blive meddelt pr. e-mail og/eller hvis muligt, mundtligt.
En aflysning afstedkommer ikke krav på erstatningstræning eller tilbagebetaling i kontingent.


Konkurrencehold:
Ved betaling til konkurrenceholdene er der mulighed for at deles betalingen i 2 rater, mod pålægning af et ekspeditionsgebyr på 150,00 kr., der forfalder sammen med første rate.
Ved deltagelse på konkurrencehold, må påregnes ekstra udgifter til dragter, rejser og stævner samt til konkurrencelicens, der indløses via GymDanmark.