Praktisk information Ny sæson:

Sæson start:  1. september 2023 (Bemærk! Sæsonstart varierer for konkurrence hold)

Efterårsferie:  16. – 22. oktober 2023 (begge dage incl.)

Juleferie:  20. december 2023 – 7. januar 2024 (begge dage incl.)

Vinterferie:  19. – 25. februar 2025 (begge dage incl.)

Påskeferie: 25. marts – 1. april 2024 (begge dage incl.)

Forårsopvisning: 7. april 2024

Forårshold starter op: Fra uge 15 2024

Generalforsamling: 25. april 2024 (indbydelse kommer her på hjemmesiden)

Tilmelding på www.grevegymnastik.dk er efter “først til mølle” princippet. Betaling foretages ved tilmelding.  Har du spørgsmål kan du sende en mail ved at Klikke her.

Der kan i løbet af sæsonen forekomme aflysninger. Aflysningerne vil blive meddelt pr. e-mail og/eller hvis muligt, mundtligt. En aflysning afstedkommer ikke krav på erstatningstræning eller tilbagebetaling i kontingent.

Konkurrencehold:
Ved betaling til konkurrenceholdene er der mulighed for at deles betalingen i 2 rater, mod pålægning af et ekspeditionsgebyr på 175,00 kr., der forfalder sammen med første rate.
Ved deltagelse på konkurrencehold, må påregnes ekstra udgifter til dragter, rejser og stævner samt til konkurrencelicens, der indløses via GymDanmark.

Bestyrelsen

Mød vores bestyrelse
[/cz_title][/vc_column]

Ole Nysom Kasserer

Emilie Madsen Bestyrelsesmedlem

Henriette Jensen Bestyrelsesmedlem

Jens Kofoed Bestyrelsesmedlem

Rasmus Madsen Bestyrelsesmedlem

Sussie Busk Formand

Helle Storm Bestyrelsesmedlem

[/vc_row]