Praktisk information Ny sæson:

Sæson start:  1. september 2022

Efterårsferie:  17. – 23. oktober 2022 (begge dage incl.)

Juleferie:  21. december 2022 – 2. januar 2023 (begge dage incl.)

Vinterferie:  20. – 26. februar 2023 (begge dage incl.)

Påskeferie: 3. april – 10. april 2023 (begge dage incl.)

Forårsopvisning: 2. april 2023

Forårshold starter op: Fra 11. april 2023

Generalforsamling: 27. april 2023

Tilmelding på www.grevegymnastik.dk er efter “først til mølle” princippet. Betaling foretages ved tilmelding.  Har du spørgsmål kan du sende en mail ved at Klikke her.

Der kan i løbet af sæsonen forekomme aflysninger. Aflysningerne vil blive meddelt pr. e-mail og/eller hvis muligt, mundtligt. En aflysnimailto:info@grevegymnastik.dkng afstedkommer ikke krav på erstatningstræning eller tilbagebetaling i kontingent.

Konkurrencehold:
Ved betaling til konkurrenceholdene er der mulighed for at deles betalingen i 2 rater, mod pålægning af et ekspeditionsgebyr på 175,00 kr., der forfalder sammen med første rate.
Ved deltagelse på konkurrencehold, må påregnes ekstra udgifter til dragter, rejser og stævner samt til konkurrencelicens, der indløses via GymDanmark.

Bestyrelsen

Mød vores bestyrelse
[/cz_title][/vc_column]

Ole Nysom Kasserer

Emilie Madsen Bestyrelsesmedlem

Henriette Jensen Bestyrelsesmedlem

Jens Kofoed Bestyrelsesmedlem

Rasmus Madsen Bestyrelsesmedlem

Sussie Busk Formand

Helle Storm Bestyrelsesmedlem

[/vc_row]